Σύσκεψη στο Λάτσειο Μέγαρο Πύργου με φορείς του Κατακόλου