Εξέλιξη εργασιών επέκτασης προσήνεμου μώλου στο λιμάνι Κατακόλου