Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την τουριστική κίνηση στο λιμάνι του Κατακόλου