ΔΣ Κατακόλου: Έγκριση τελών στερεών και υγρών απόβλητων