Έγκριση σχεδίου παραλαβής και διαχείρησης αποβλήτων