Διαμορφώθηκε εικόνα στο λιμάνι Κατακόλου λόγω έργων