Λιμενικές εγκαταστάσεις

Ώρες λειτουργίας:24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο
Εφαρμογή κώδικα ISPS:Ναι
Διαχείριση απορ/των:Ναι
Διαχείριση υγρών απορ/των: Ναι