Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτε :

  • Καραγιάννης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος.
  • Τριβιζάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον δημότη Μανώλη Γεώργιο.
  • Ριζοπούλου Αριστέα, δημότης, με αναπληρώτρια τη δημότη Καρακίτσου Βασιλική.
  • Φίλη Μαρία, δημότης, με αναπληρώτρια την δημότη Γιαννακοπούλου Αθανασία.
  • Σπυρούλιας Ανδρέας, δημότης, με αναπληρωτή το δημότη Χρονόπουλο Παναγιώτη.
  • Καννής Ευστάθιος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Λιατσή Δημήτριο.
  • Λιμενάρχης Κατακόλου.