Δήμος Πύργου: Ορίστηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια σε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΔΕΥΑΠ και ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ-

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Στο εφταμελές Διοικητικό Συμβούλιο  του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», εξελέγησαν, μετά από πρόταση της πλειοψηφίας,  Πρόεδρος ο κΝικολούτσος Κων/νος (δημότης), αντιπρόεδρος ο κ Γαλανόπουλος Αλέξιος(δημοτικός Σύμβουλος) και μέλος  η κ  Γεωργιάδη Βασιλική (δημότης).

Αναπληρωτές η Δημοτική Σύμβουλος κ Μπαγιώργου-Κλωνάρη Ελένη και η κ Καραμαλίκη Ελένη (δημότης).

Από την μειοψηφία  τακτικά μέλη οι κ. Αχτύπης Μαρίνης και Βαρελάς Γιάννης με αναπληρωτές τους κ Σκορδαλή Νικόλαο ΚΑΙ Κουτσαντωνάκη Γιάννη.

Από την Τοπική Κοινότητα Κατακόλου Τακτικός ο κ Κολόσακας Φραγκίσκος με αναπληρωματικό τον κ. Μέης Διονύσιος.

Επίσης συμμετέχει και ο  Προϊστάμενος του Λιμεναρχείου Κατακόλου, δηλαδή ο κ   Χαραλάμπους Κων/νος του Σταύρου.