πρωτοβουλία Δ.Λ.Τ. Πύργου και Δασαρχείου

19 Απριλίου, 2015
Ο Νικόλας απο δεξιά και ο Αργύρης απο αριστερά, οι νεαρότεροι μόνιμοι κάτοικοι του Κατακόλου ήταν απο τους πρωτεργάτες της αναδάσωσης φυτεύοντας ακακίες στις παρυφές της "Λούμπας".

Αναδάσωση στις παρυφές του βουνού Κατακόλου

[…]