«Οσο μπορώ θα στηρίζω το λιμάνι σας» διαβεβαίωσε η υπουργός τα στελέχη του Δ.ΛΤ. Πύργου απο την Αθήνα